Artikelen

Handelingswijzer automatiseren

22-12-2013 16:07
www.expertis.nl/systems/file_download.ashx?pg=866&ver=2    

—————

Handreiking hoogbegaafdheid

22-12-2013 16:14
De handreiking hoogbegaafdheid biedt praktische informatie en tips om (hoog)begaafde leerlingen te laten...

—————

Kwaliteitskaart toetskalender lezen

22-12-2013 16:19
In deze kwaliteitskaart schetsen we welke toetsen binnen een toetskalender bruikbaar zijn om de ontwikkeling van het begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen te...

—————