Lezen en Spellen

Leescircuit

Om het lezen wat aantrekkelijker te maken hebben we in de klas een leescicuit opgezet. Hiervoor hebben we kleurige bakken gemaakt met in elke bak een opdrachtenkaart en de benodigde materialen. Iedere groep krijgt aan het begin een leesbak en werkt een kwartier met een bak. Daarna rouleren de bakken. Hier vind je de opdrachten die wij gebruiken.

 Leescircuit opdrachten 

Lezen en spellen

Wij gebruikten voorheen in groep 3 de methode "Veilig leren lezen" (maan) en hadden daar de methodiek "Zo leren kinderen lezen en spellen" in verweven. Dit betekende dat we de kinderen dus leerden lezen en spellen volgens de methodiek van zlkls gecombineerd met de materialen van Veilig leren lezen. We deden dit op deze manier:Lezen en spellen bij ons in groep 3.pdf (565390)
De doelen van "Veilig leren lezen" en "Zo leer je kinderen lezen en spellen" hingen we elke kern op het prikbord voor alle ouders. Zij konden dan precies zien waar we in de klas mee bezig waren en wat ze thuis konden doen als ze met hun kind willen oefenen: Dit leert uw kind met Veilig leren lezen!.pdf (309044)

In schooljaar 2016-2017 stapten wij over op de Kim versie van Veilig leren lezen. Ook in deze versie hebben we gekeken welke stappen vanuit de Schraven methodiek we misten in de methode en hebben we deze stappen in de lessen ingepast. Wij hebben voor de instructielessen complete lesschema's gemaakt op kern. Hierop staan de activiteiten die we met de hele groep doen als start en daarna welke activiteiten we ( uit de handleiding) de zon en maan kinderen afzonderlijk aanbieden. Lesschema VLL KIM KERN 1 .pdf (446615) 

voorbeeld t/m dag 3

Wil je de andere kernen ook graag ontvangen, laat het dan gerust even weten. 
 

Wij gebruiken nog steeds de klankgebaren van onderwijsgek. Deze gebaren ondersteunen de kinderen bij het onthouden van de letters. Ze zijn te downloaden op zijn site en te vinden op youtube.


In de klas hangen we onder de (omgedraaide) wandplaten de steunkaarten op die horen bij een tweetekenklank:

Eu; de reus peutert in zijn neus.pdf (90356)

UI; eerst de ui in het bakje.pdf (74404)

OU; het oude vrouwtje.pdf (106978)

OE Poes, eerst zijn buik en dan zijn staartje.pdf (193321)

Elke dag dictee!

Ook bij spellen maken we gebruik van de methodiek "Zo leren kinderen lezen en spellen".
Elke dag oefenen we met de kinderen hardop hoe ze woorden volgens een vast stappenschema moeten opschrijven. Door deze hardop-denken manier leren we de kinderen vóór het opschrijven van een woord na te denken over de letters in het woord. Maar straks ook over in welke categorie een woord hoort en welke (spellings)regel erbij hoort. We leren de kinderen op deze manier al vroeg welke woorden in welke spellingscatergorieën horen.


Zodra we een woord aanleren bij lezen dat thuishoort in een bepaalde categorie, benoemen we deze categorie en hangen we de categoriekaart bij de wandplaat. We delen de woorden als het ware alvast in in "mapjes". We geven zo een 'voorschotbehandeling' voor de spelling; als de categorie bij spelling echt geleerd wordt, hoeft de leerkracht alleen nog instructie over de schrijfwijze te geven. Het dictee bestaat altijd uit een aantal letters, woorden en ook al zinnen!

Stappenschema dictee.pdf (88967)

Categoriekaart groep 3.pdf (134236)

De verschillende onderdelen van de categoriekaart die we in de klas ophangen op een vaste plek:

Categoriekaarten ZLKLS groep 3.pdf (485310)

 

  


Enquête

Heb je iets gebruikt van deze pagina?

Ja, ik heb iets gebruikt.
74%
872

Nee, ik kon er niks van gebruiken
26%
306

Totaal stemmen: 1178