Woorden en woordclusters groep 4

Begrippen

Woordposter begrip "tegengesteld/tegengestelde/tegenovergesteld:

tegengesteld.docx (64072)

Natuur

Schuw, de zwerm, de trekvogel, het dierengeluid

Woordposters schuw, trekvogel, zwerm, dierengeluid.docx (637510)

Uitwerking schuw,zwerm, trekvogel, het dierengeluid.docx (17930)

memory het dierengeluid.docx (10900);
snij/knip de woorden en geef iedere leerling een kaartje. Hierna gaan alle kinderen op zoek naar het kind met het kaartje dat bij jou hoort. Evt. kun je degene met het geluid het geluid laten maken terwijl de ander opzoek gaat naar zijn geluid.

Het gazon, het bloemperk, verwelken, sproeien, de tuinslang, de straal

Woordposters de straal (water), de tuinslang, sproeien-sproeide-gesproeid, het gazon, het bloemperk, verwelken.pdf (672905)

 

Woordweb bloemen in het grasveld (gevonden via internet), bloemen in het bloemperk (zelf gemaakt)

 

Uitwerking:
*Intro over de lente, het mooie weer, het werken in de tuin.
*Bespreken gazon en bloemperk.
*Nadenken in tweetallen over welke bloemen je ziet in een bloemperk en welke in een gazon of een grasveld.
*We verzamelen de namen op onderstaand woordweb en zoeken er plaatjes bij via Google afbeeldingen.

Bloemen_in_het_bloemperk.pdf (981935)


Het struikgewas, de zandgrond, de boomstronk, de jaarringen, de nerf.

Uitwerking:
*We gaan naar buiten. We maken een wandeling naar het struikgewas en gaan daar op zoek naar boomstronken. We bekijken jaarringen, en bladeren met hun nerven.

*Alle kinderen krijgen een eigen tekenbord; we nemen kleurpotloden en loepjes mee. De kinderen gaan een boomstronk natekenen met jaarringen, zoeken een blad met nerven en tekenen het na en tenslotte schrijven ze er alle woorden bij.

Woordposters Het struikgewas, de boomstronk, de nerf, jaarringen.pdf (320,1 kB)

 

Cultuur

Het slot, de gracht, de hofdame, de japon, de koets.


Woordposters slot, japon, hofdame, koets, gracht.docx (610972)

Uitwerking:
*Bespreken van bovenstaande praatplaat over het kasteel, gevonden via google, en benoemen van de woorden.
*Verschillende inoefenspelletjes.
*De kinderen kregen ondestaande kleurplaat op a3 en tekenden daar alle afbeeldingen van de geleerde woorden bij.
De kleurplaat vond ik via google.
Het Slot. De kinderen tekenen en schrijven de nieuwe woorden erbij.

Het theater, verkleden, het kostuum, de gesp, dragen

Woordposter verkleden, kostuum, de gesp, dragen.docx (84910)woordposter Het theater.docx (40073)
Uitwerking verkleden, kostuum, de gesp, theater enz.docx (11299)